Maqamat dalam Tasawuf

VIII. Maqamat dalam Tasawuf
Maqam atau tingkatan tingkatan yang dicapai oleh seorang sufi pada dasarnya ada tujuh tingkatan, namun ketujuh tingkatan ini bukan merupakan urutan sistematis, artinya antara satu salik yang satu dengan yang lainnya bias berbeda-beda, namun ketujuh tingkat ini mesti dilaluinya.

Ketujuh maqam tersebut adalah:
التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا
1. maqam taubat. Taubat dibagi kedalam dua pengertian:
a. Bagi para pemula (orang awam) ditekankan taubat dari perbuatan-perbuatan dosa.
b. Bagi kaum khawas taubat dari kelalian mengingat Allah
Dalam hal ini Dzun nun an-Mishri mengatakan:
توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة.
2. maqam wara’. Yaitu menjauhi segala yang syubhat, artinya menjauhi segala hal yang belum jelas haram dan halalnya. Yahya Ibnu Ma’adz mengatakan:
الورع على وجهين ورع فى الظاهر وهو أن لا يتحرك إلا الله تعالى وورع فى الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سواه تعالى
3. maqam zuhud. Pada maqam ini kita tidak tamak atau tidak ingin dan tidak mengutamakan kesenangan duniawi. Abd Hakim Hassan mengatakan:
وابتدأ الزهد بهذا المفهوم الجديد يستعمل فى معناه الإصطلاح المعروف Asceticism
أى
بمعنى الإنصراف عن الدنيا والإقبال على العبادة ورياضة النفس وتهذيبها ومحاربة رغباتها بالخلوة والسياحة والصوم وقلة الطعام وكثرة الذكر.
4. maqam faqir Tingkatan memfakirkan diri. Yaitu terciptanya suasana hati yang netral, tidak ingin dan tidak memikirkan ada atau tidaknya dunia. Dengan kata lain.
لا يملك شيئا ولا يملكه شيئ
5. Tingkatan Sabar (Ash-Shabru). Karna dalam laku tasuwuf orang akan mengalami banyak hambatan, maka seorang salik harus berlaku sabar yang menurut Ibnu ‘Atha:
الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب
6. Tingkatan Tawakkal (At-Tawakkul). Dalam ajaran Islam makna tawakal (digantungkan) adalah hasil usahanya setelah segala ikhtiar dilakukannya. Namun tawakal dalam pengertian tasawuf adalah tawakal seperti yang difahami jabariah. Yakni proses tanpa memikirkan usaha, orang harus menggantungkan diri sepenuhnya kepada takdir dan pemeliharaan langsung dari Allah. Sahl bin Abdillah mengatakan:
أول مقام فى التوكل أن يكون العبد بين يدى الله عز وجل كا الميت بين يدى الغاسل يقلّبه كيف شاء لا يكون حركة لا تدبير
7. Tingkatan kerelaaan (Ar-Ridhaa). Maqam ridla adalah ajaran untuk menanggapi dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan , menjadi kegembiraan dan kenikmatan. Misalnya ruwaim menyatakan:
الرضا: أن لو يجعل الله جهنم على يمينه ما سأل أن يجعل على يساره.
Mengenai tingkatan hal (al-ahwaal) menurut Abu Nash As Sarraj, dapat
dikemukakan sebagai berikut*2

a). Tingkatan Pengawasan diri (Al-Muraaqabah)
b). Tingkatan kedekatan/kehampiran diri (Al-Qurbu)
c). Tingkatan cinta (Al-Mahabbah)
d). Tingkatan takut (Al-Khauf)
e). Tingkatan harapan (Ar-Rajaa)
f). Tingkatan kerinduan (Asy-Syauuq)
g). Tingkatan kejinakan atau senang mendekat kepada perintah Allah
(Al-Unsu).
h). Tingkatan ketengan jiwa (Al-Itmi’naan)
i). Tingkatan Perenungan (Al-Musyaahaah)
j). Tingkatan kepastian (Al-Yaqiin).
____________________________
*2 Simuh. DR. Tasawuf dan perkembangannya dalam Islam.

1 comments:

david sasongko said...

luar biasa,bukan hal yang mudah,,

terima kasih atas ilmunya,,

Post a Comment

anda berhak untuk berpendapat.. Silahkan berkomentar !!